వినియోదరుడు నేరుగా డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుండి సిలెండరు పొందితే అతనినుండి డెలివరీ చార్జెస్ వసూలు చేయరాదు.

0
14