“నా ఊరూ – నా బాధ్యత” లో పాలుపంచుకునే వారు ఉచితంగా సభ్యత్వం

0
40


ఈ న్యూస్ కు ట్విట్టర్ లో స్పందన ప్రభుత్వం VRA JAC తో చర్చలు సఫలం…..

|| హ్యూమన్ రైట్స్ 24×7 న్యూస్ ఛానల్ || లో మరియు || హ్యూమన్ రైట్స్ టుడే || న్యూస్ డిజిటల్ దిన పత్రిక లో జర్నలిస్ట్ గా పనిచేయాలని ఆసక్తి ఉందా?
మీ హక్కులను దైర్యంగా మార్చి వార్తల రూపంలో మీరే ఒక జర్నలిస్టుగా మారండి మాకు పంపండి.
మా సంస్థలో పనిచేసే మీలో ఉన్న సృజనాత్మక ఆలోచనలను ప్రభావితం చేసే మరియు సమాజానికి ప్రజలకు న్యాయం కోసం అంశాలపై రచనలు పంపండి.
మరియు “నా ఊరూ – నా బాధ్యత” లో పాలుపంచుకునే వారు ఉచితంగా సభ్యత్వం పొందవచ్చు.
ఆసక్తి గల వారు వాట్సప్ పంపండి: 8008078067, 9912502898
website: www.humanrights.live