ఒక న్యాయమూర్తి జర్నలిస్ట్ స్వతంత్రంగా ఉండాలి వారు కుంగిపోతే ప్రజాస్వామ్యం కూలిపోతుంది జస్టిస్ బిఎన్ శ్రీకృష

0
36

ఆంధ్రప్రదేశ్/ అమరావతి/ హ్యూమన్ రైట్స్ డెస్క్ ఇంచార్జ్ :

A Judge & A Journalist Have To Be Independent; If They Falter, Democracy Will Collapse : Justice BN Srikrishna